Identificació


Per accedir a la zona privada cal que us identifiqueu

ACCEDIU

Avís legal

  1. Us informem que se sol•licitaran dades de caràcter personal per poder realitzar la tramitació o consulta que heu demanat. Aquestes dades seran incorporades en un fitxer automatitzat del qual n'és titular l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i que compleix amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

  2. L'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es demanen, així com la implementació de les mesures, tant d'ordre tècnic com a organitzatiu, que garanteixen la seva seguretat.

  3. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercitar el vostre dret d'accés, cancel•lació, rectificació i oposició, establerts en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

  4. Podreu exercir aquest dret mitjançant comunicació escrita, a la qual s'ha d'adjuntar fotocòpia del DNI i, si s’escau, la documentació complementària que considereu pertinent, a la seu de l’Ajuntament (plaça Ajuntament, 1 de Sant Sadurní d'Anoia), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de la seu electónica al web de l’Ajuntament, en aquesta adreça: https://seuelectronica.santsadurni.cat

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 
 
Pujar al principi de la pàgina