Registre Factures


Benvinguts al Portal de recepció de factures electròniques de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i els seus organismes autònoms.

Des d'aquí podrà accedir a les diferents bústies per la presentació de factures electròniques, adreçades a cadascuns dels diferents Entitats que s'integren en aquesta Corporació Municipal.

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:

 • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
 • Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
 • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Quins són els avantatges d'utilitzar factures electròniques?

 • Intercanvi de la informació sense error entre l'administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
 • Els proveïdors disposaran amb antelació de l'acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.
 • Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
 • Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.
 • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

Presentació de factures

A partir del 15 de gener de 2015, els proveïdors de l l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i els seus organismes autònoms. han de presentar les seves factures en format electrònic d’acord amb Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

Accediu ales bústies per fer la presentació i la consulta de l'estat de factures electròniques

 • Ajuntament de Sant Sadurní d
 • Patronat Fundació Pública Municipal "Patronat Cultural Parera"

Circular informativa sobre normes de facturació electrònica de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i dels seus organismes autònoms

Veure la Circular

Dades de facturació i Codi DIR3 de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i del seus organismes autònoms

Els proveïdors que utilitzin la plataforma Face (Punt General de Factures Electròniques de l'Administració general de l'Estat) per a la presentació de factures electròniques, han de saber que l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia i els seus organismes autònoms, utilitzen el Portal de recepció de factures electròniques del Consorci Administració Oberta de Catalunya, y que aquest ja està interconnectat amb la plataforma Face.

Tant la plataforma eFact com la plataforma Face, per presentar factures electròniques és necessari la utilització del Codi DIR3, cumplimentant els tres camps Oficina comptable, Òrgan gestor i Unitat tramitadora, amb el mateix valor. Les plataformes no admeten en l'actualitat factures electróniques no es presentin amb els tres camps degudament cumplimentats.

Per facilitar la cumplimentació d'aquests tres caps del Codi DIR3, es fan constar seguidament les dades de facturació i el Codi DIR3 de totes les Entitats que depenen de l'Ajuntament, amb la indicació que cada Entitat té un únic Codi DIR3 (el mateix per Oficina comptable, Òrgan gestor i Unitat tramitadora):

Veure les dades de Facturació

 • Ajuntament de Sant Sadurní de d
 • Patronat Fundació Pública Municipal "Patronat Cultural Parera"
 
 
Pujar al principi de la pàgina