Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud baixa cursets natació


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud baixa cursets
Objecte:
Sol·licitar la baixa en alguna de les activitats que organitza el Servei d'Esports a la zona esportiva de Sant Sadurní d'Anoia.
Qui el pot demanar:
Qualsevol persona inscrita en alguna de les activitats així com, tutors legals dels inscrits.
Termini de sol·licitud:
- Si es realitza el pagament per domiciliació bancària la baixa s'ha de comunicar abans del dia 15 de setembre, 15 de desembre o el 15 de març.
- Si el pagament es realitza a recepció, la baixa s'ha de comunicar abans del 25 de setembre, 25 de desembre o el 25 de març.
Formes d'inici:
PRESENCIALMENT
Servei d’Esports (Passeig Can Ferrer, 2)
De dilluns a divendres de 6:30 a 22:00 hores
Caps de setmana i festius de 10:00 a 14:30 hores
Tel. 93 891 00 44
Presentació:
PRESENCIALMENT
Servei d’Esports
Passeig Can Ferrer, 2
Tel. 93 891 00 44
Horari de DLL a DV 6:30 a 22 hores i caps de setmana i festius de 10 a 14:30 hores
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
Si es presenta el formulari de baixa dins dels terminis establerts, la baixa a l'activitat serà automàtica.
Òrgan Gestor:
Servei d'Esports
Documentació a aportar:
Formulari sol·licitud de baixa
Import:
El tràmit és gratuït sempre que es presenti el formulari dins dels terminis.
Si es realitza el pagament per domiciliació bancària i no es comunica la baixa abans del 15 de setembre, 15 de desembre o 15 de març, es procedirà al cobrament del trimestre en curs.
Si es realitza el pagament a recepció i no es comunica la baixa abans del 25 de setembre, 25 de desembre o 25 de març, el cursetista quedarà automàticament donat de baixa.
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
- Si tinc la quota domiciliada i no he comunicat la baixa, puc sol·licitar la devolució?
No és farà cap devolució de cap quota excepte en els casos de malaltia justificada segons contempla la normativa de les activitats.
- No he fet el pagament a recepció dins dels terminis, puc recuperar la meva plaça?
Si passades les dates de pagament en efectiu o targeta a recepció de la Zona Esportiva no s'ha efectuat el pagament, el cursetista quedarà automàticament donat de baixa.

Tramitació presencial 
 
Pujar al principi de la pàgina