Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'ocupació de la via pública per a la Diada de Sant Jordi


Nivell 1. Informació
Nom del tràmit:
Sol·licitud d'ocupació de la via pública per a Sant Jordi 2022
Objecte:
Atès que el 23 d'abril se celebra la Diada de Sant Jordi i les entitats, llibreries i floristeries de Sant Sadurní tenen la possibilitat de posar un punt de visivilització i/o venda de llibres i roses a la Pl. de l'Ajuntament
Qui el pot demanar:
Entitats amb seu a Sant Sadurní, llibreries i Floristeries de Sant Sadurní
Òrgan Gestor:
Cultura
Termini de sol·licitud:
del 22 de març al 8 d'abril (ambdós inclosos)
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT Cal disposar d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil. Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.cat

PRESENCIALMENT Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit, els següents subjectes passius: Les persones jurídiques
Les entitats sense personalitat jurídica
Qui exerceixi una activitat professional amb col·legiació obligatòria
Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament
Presentació:
Presencialment al Casal d'Entitats, 1 d'octubre (enllaç a pàg. Web)

Carrer Marc Mir, 15

Tel. 93 891 03 25

cultura@santsadurni.cat

Horari: de 9 a 14 hores
Termini màxim de resolució :
48 hores
Documentació a aportar:
Qualsevol documentació complementària i/o justificativa que consideri l'interessat/da (plànols, croquis)
Import:
gratuït
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:

Es respectaran les bases reguladores per a l'atorgament de llicències del domini públic local

Data 23 d'abril de 2022

Horari muntatge :

MATÍ- de 7h a 9h
TARDA - de 16h a 17h (per a les Entitats que participen a la tarda)

Horari desmuntatge - De 21h a 22h

Obertura al públic: de 10h a 20h

Acte obert, tenint en compte les retriccions Covid, en la data prevista.
Data de la darrera revisió:
9/03/2021

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina