Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Celebració de matrimoni civil i utilització de local municipal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Celebració de matrimoni civil i utilització de local municipal
Objecte:
Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi civil per contreure matrimoni.
Els espais habilitats per a les celebracions són:
- Sala de sessions de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
(Pl. Ajuntament, 1)
- Capella de l'Índex
(C. Pompeu Fabra, 34-36)
- Casal d'Entitats
( C. Marc Mir, 15)
No obstant això, caldrà que prèviament o simultàniament s'inicïi i se segueixi la tramitació de l'expedient al Registre Civil, organisme competent en aquesta celebració.
Qui el pot demanar:
Qualsevol persona
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Òrgan Gestor:
Departament de Secretaria i departament d'alcaldia
Import:
Taxa 100,00 €

Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per dret d’utilització de locals municipals
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estarà subjecte a l'article 24, regulador del silenci administratiu en aquest tipus de procediments

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina