Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2022-2023 Fora de termini


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Preinscripció curs 2022-2023
Escoles Bressol Municipals (La Fil.loxereta i L'Espurna)
Persones destinatàries:
Els pares o tutors dels infants de 0 a 3 anys, nascuts a partir de l'1 de gener del 2020 , que vulguin obtenir plaça en una escola bressol . (L'edat mínima que han de tenir per accedir-hi és de 16 setmanes a l'inici del curs 2022-2023)
Documentació a aportar:
Prepara la documentació que s'haurà d'adjuntar a la sol.licitud :

-DNI del pare i de la mare.

-TIS (targeta d'identificació sanitària) de l'infant.

-Llibre de familia (pàgines on constin els pares i l'infant).

-Carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes (si no estan vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies , cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu).

-Full d'ordre de domiciliació bancària (per a la facturació dels rebuts ).Anar a la pestanya Documentació i descarregar.

-Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al.legats. Anar a la pestanya Documentacio i descarregar.


Assignació de plaça
Quan el nombre de sol.licituds és superior a l'oferta , s'apliquen els criteris de prioritat i barems establerts i segons la puntuació obtinguda s'ordenen les sol.licituds per obtenir la plaça, respectant, si és possible , l'escola triada com a primera opció.

Termini de sol·licitud:
Calendari de preinscripció i matriculació

-Publicació de l'oferta 6 de maig de 2022

-Presentació de sol.licituds : del 9 al 20 de maig de 2022

-Publicació de les llistes de sol.licituds amb la puntuació provisional 1 de juny de 2022

-Termini per presentar una reclamació : del 2 al 8 de juny de 2022

-Sorteig del número de desempat 13 de juny de 2022

-Publicació de les llistes desl infants admesos i , si escau , 15 de juny de 2022 de la llista d'espera.

-Període de matricula del 16 al 22 de juny de 2022
Autorització notificació electrònica:
Cal que el ciutadà ens autoritzi expressament ,si vol utilitzar la notificació electrònica,, com a via de comunicació.
Formes d'inici:
a)Si la sol.licitud es fa per via telemàtica cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar la sol.licitud de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel.ligent per tal de poder-los adjuntar.

b)Si la sol.licitud és fa presencial, cal presentar els originals i una còpia.

Presentació de sol.licituds
a)Sol.licitud electrònica : A través de la pàgina web www.santsadurni.cat
a l'apartat tràmits ,educació/ensenyament

Cal que el pare,la mare o el tutor/a legal que faci el tràmit disposi d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil.
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl


b)Sol.licitud presencial : Cal emplenar la sol.licitud que trobareu al final d'aquest documen.

Lloc de presentació
Servei d'Educació (Oficina Municipal d'Escolarització)
Carrer Marc Mir,15, 1a planta
Tel.93 818 42 24 extensions , -#5050 ,- #5055 - #5056
serveiseducatius@santsadurni.cat
Horari: de 10 a 14 hores

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina