Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol.licitud de registre de Borsa de mediació per al lloguer social (Llogaters)


Nivell 1. Informació
Nom del tràmit:
Sol.licitud de registre de Borsa de mediació per al lloguer social (Llogaters)
Objecte:
Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge. Les borses gestionen els programes socials d'habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis.

La forma d'accedir a un habitatge de la borsa és àgil i ràpida i no té cap cost. Les persones o famílies que lloguin mitjançant la borsa, poden obtenir un ajut per pagar una part del lloguer i/o un ajut complementari, per afrontar les despeses inicials per accedir a l'habitatge, com ara la fiança, l'alta d'aigua, llum, etc... Per poder sol·licitar un habitatge de la borsa de mediació, cal que primer hagis fet la inscripció en el registre de Sol·licitants de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a continuació inscriure't a l'Oficina local de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Qui el pot demanar:
S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya)
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:
Per inscriure't a la borsa de mediació de lloguer, cal que ens presentis una sol.licitud degudament emplenada.

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge/Borsa amb cita prèvia
Plaça Coral Infantil Els Gotims, s/n
Tel. 93 891 03 25 Ext. 5215-5216
habitatge@santsadurni.cat
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 hores
Presentació:
Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge/Borsa amb cita prèvia
Plaça Coral Infantil Els Gotims, s/n
Tel. 93 891 03 25 Ext. 5215-5216
habitatge@santsadurni.cat
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 hores
Documentació a aportar:
Original del DNI
El contracte laboral, l'original
El certificat d'empadronament (Oficina d'Atenció Ciutadana Ajuntament)
Les tres últimes nòmines, originals

 
 
Pujar al principi de la pàgina