Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Llicències de parcel·lació


Nivell 3. Iniciació electrònica
Nom del tràmit:
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
Objecte:
Mitjançant aquest procediment l’interessat podrà sol·licitar llicència en la qual s'informa sobre la parcel·la inicial i on es descriuen les parcel·les resultants.
Qui el pot demanar:
Empleneu la sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada.
Persones destinatàries:
El propietari del solar.
Òrgan Gestor:
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1, baixos
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: 93.891.03.25

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Documentació a aportar:
Memòria.
Certificat del Registre de la Propietat o còpia de l'escriptura.
Plànol de situació, a escala no inferior a 1/500.
Plànol de la finca originària i de la finca parcel·lada, a escala no inferior 1/5000.
Import:
Epígraf tercer de l'ordenança fiscal número 13: "Serveis prestats per la secció tècnica - informes amb inspecció": 97,43 Euros (any 2014).
Termini màxim de resolució :
2 mesos
Autorització notificació electrònica:
Text recordant a la persona interessada que cal que ens autoritzi a notificar-li electrònicament

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina