Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud teleassistència


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud teleassistència
Objecte:
Sol·licitud de recurs social d’atenció domiciliària que es destina a la població en general, preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, per raons d’edat, aïllament social, salut i/o dependència. Requereix entrevista amb professional de serveis socials.
Qui el pot demanar:
Les persones:
- Que requereixen suports per la seva seguretat i independència a la seva llar
- En risc de soledat, aïllament o perill
- En risc d'accident, caigudes o pèrdues de consciència
- Amb dificultats de mobilitat
- Amb malalties que generin riscos com la diabetis, hipertensió, cardiopaties, bronquitis, asma enre d'altres
- Amb limitacions temporals a la seva autonomia
- En situació de demències lleus o amb indicis i senyals d'oblit
- En processos de llarga durada de rehabilitació física, cognitiva i/o funcional
- Que poden incórrer en riscos per a la seva salut dins i fora de la llar
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Telefònicament al Departament d'Acció Social amb cita prèvia
C. Sant Pere, 36
Tel. 93 891 30 29
bsocial@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Import:
El que diguin les ordenances o import corresponent
Data de la darrera revisió:
25/03/2021

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina