Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitar el número d'inscripció al registre sanitari


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitar el número d'inscripció al registre sanitari
Objecte:
Comunicació del número de registre al cens, quan es necessiti per al desenvolupament d'una activitat alimentària.
Qui el pot demanar:
La persona titular de l'establiment o una representant degudament autoritzada. Per a que un establiment estigui inclòs al Cens Municipal d'Establiments Alimentaris cal haver presentat simultàniament amb la comunicació d'obertura o declaració responsable d'establiment, la declaració responsable d'establiment alimentari i disposar de la llicència d'activitat de l'establiment si està subjecte a aquest règim.
Només podran sol·licitar aquests registre els establiments subjectes per normativa a vigilància sanitària municipal (minoristes i empreses d'àmbit local).
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment al departament d'Acció Social amb cita prèvia
C. Sant Pere, 36
Tel. 93 891 30 29
salut@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Data de la darrera revisió:
26/03/2021

 
 
Pujar al principi de la pàgina