Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de subvenció de concessió directe


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Objecte:
Sol.licitud de subvenció atorgada per concessió directe en els casos previstos nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social pel municipi. La formalització es realitzarà a través de convenis de col·laboració.

Qui el pot demanar:
Persones físiques o jurídiques, associacions o entitats privades en els casos previstos nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia


Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposar d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o a www.idcatmobil.seu.catl.
En el cas de tramitació electrònica, no es requereix la signatura de cada document que s'adjunta a la sol·licitud.
Òrgan Gestor:
Àrea o servei que correspongui en funció de l'àmbit d'actuació
Termini màxim de resolució :
3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Data de la darrera revisió:
02/06/2021

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina