Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud per a l'autorització de parades davant l'establiment comercial durant la celebració del mercat setmanal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:

Sol·licitud per les ocupacions de la via pública amb parada de mercat amb finalitat no lucrativa (entitats, associacions ONGS)

Sol·licitud per les ocupacions de la via pública amb parada davant de l'establiment comercial.

Sol·licitud per les ocupacions de la via pública amb atraccions de fira.

Sol·licitud per les ocupacions de la via pública amb Foodtrucks i similars.
Data de la darrera revisió:
22/07/2021
Objecte:
Sol·licitud per obtenir el permís per l'ocupació d'una parada al mercat amb finalitat no lucrativa.

Sol·licitud per obtenir el permís per l'ocupació d'una parada de venda davant de l'establiment comercial.

Sol·licitud per obtenir el permís per la instal·lació d'una atracció de fira.

Sol·licitud per obtenir el permís per la instal·lació d'un establiments de bar/alimentació itinerant.

Qui el pot demanar:
Persones físiques o jurídiques amb aquesta activitat econòmica.

Associacions i entitats sense lucre.
Òrgan Gestor:
Departament de Comerç i Mercat
Termini de sol·licitud:
Obert
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT: Cal disposar d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil (enllaç a la pàgina web idcat.cat), podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.cat
PRESENCIALMENT: Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit, els següents subjectes passius:
- Les persones jurídiques
- Les entitats sense personalitat jurídica
- Qui exerceixi una activitat professional amb col·legiació obligatòria
- Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament
Documentació a aportar:


Atraccions i foodtrucks
DNI.
Alta a la seguretat social o darrer rebut.
Certificat actualitzat de la situació censal.
Assegurança de responsabilitat civil.
Certificat de revisió i manteniment.
Manual d'instruccions.
Certificat d'instal·lació elèctrica baixa tensió.
Certificat extintors.
Fotografies de l'atracció/foodtruck


Termini màxim de resolució :
Pot variar en funció de cada sol·licitud, d''acord amb la normativa aplicable al procediment en concret
Import:
Tràmit gratuït
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
Caldrà indicar:
Metres a ocupar
Dates d'ocupació


El departament de Comerç i Mercat contactarà via telefònica o correu electrònic

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina