Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud per a l'autorització de parades itinerants/temporals al mercat setmanal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud d'alta de parades del mercat setmanal.
Sol·lcitud com a receptor de transmissió d'una parada fixe del mercat setmanal.
Objecte:
Sol·licitud d'alta de parades del mercat setmanal.
Sol·lcitud com a receptor de transmissió d'una parada fixe del mercat setmanal.
Qui el pot demanar:
Persones físiques o jurídiques amb aquesta activitat econòmica.
Òrgan Gestor:
Departament de Comerç i Mercat
Termini de sol·licitud:
Obert
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposar d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Documentació a aportar:
Titular de parades de mercat

DNI/NIE
Alta al cens d’obligats tributaris corresponent.
Alta i certificat d’estar al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats.
Quan es tracti de persona jurídica: inscripció al Registre oficial corresponent on el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la venda no sedentària.
Quan es tracti de comerciants extracomunitaris: acreditació dels permisos de residència i de treball per compte propi que estableix la normativa específica vigent.
Quan es tracti de cooperatives: acreditació de que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa.
Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments (si escau).
Assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300,000 euros, per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius.
Reglamentacions específiques a aplicar als productes que a la venda.
Dossier o fotografies de la parada de venda.
Import:
Tràmit gratuït
Termini màxim de resolució :
Pot variar en funció de cada sol·licitud, d''acord amb la normativa aplicable al procediment en concret
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estarà subjecte a l'article 24, regulador del silenci administratiu en aquest tipus de procediments
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
Dubtes: mercat@santsadurni.cat

El departament de Comerç i Mercat contactarà via telefònica o correu electrònic

Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina