Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud per a canvis d'ubicació de parades del mercat setmanal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud per a canvis d'ubicació de parades de mercat setmanal
Objecte:
Sol·licitar un canvi d'ubicació d'una parada del mercat
Qui el pot demanar:
Titulars de parades fixes, itinerants o temporals del mercat setmanal de dijous, dissabte o ambdós dies
Termini de sol·licitud:
Obert
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposar d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Presentació:
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Autorització notificació electrònica:
Cal que el ciutadà autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
Pot variar en funció de cada sol·licitud, d''acord amb la normativa aplicable al procediment en concret
Òrgan Gestor:
Departament de Comerç i Mercat
Documentació a aportar:
- Document de sol·licitud a instància de part
- Còpia del NIF/CIF de l'empresa o titular
Import:
Tràmit gratuït
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estarà subjecte a l'article 24, regulador del silenci administratiu en aquest tipus de procediments
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
Caldrà indicar:
Si implica un canvi de grandària de la parada (metres lineals)

El departament de Comerç i Mercat contactarà via telefònica o correu electrònic

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina