Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol.licitud inscripció al servei socioeducatiu d'atenció diürna Centre Vilarnau


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud 'inscripcio dels infants i la família al servei socioeducatiu d’atenció diürna, Centre Vilarnau.
Qui el pot demanar:
Les famílies amb infants a partir dels 4 anys
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment al Centre Vilarnau
Plaça Gmns. Segura Viudas, s/n.
Tel. 93 891 43 09
ccivic@santsadurni.cat
Documentació a aportar:
- Targeta sanitària de l’infant inscrit
- Llibre de família
- DNI de l’infant (si en té)
- Documentació per fer pagament *
- Document de responsabilitat (covid -19) *
Import:
Segons les ordenances municipals:
- Durant pandèmia
1r. germà: 3,80€/mes
2n. germà: 3,65€/mes
3r. germà: 2,82€/mes

- Un cop passi pandèmia i aplicació de les mesures:
1r. germà: 7,60€/mes
2n. germà: 6,50/mes
3r. germà: 5,65/mes
Data de la darrera revisió:
25/06/2021

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina