Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'abonament de les indemnitzacions per tribunals de selecció de personal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Objecte:
És el model genèric de justificant per demanar la indemnització per haver assistit a tribunals d'oposició que es realitzin a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Qui el pot demanar:
Qualsevol persona que hagi de formar part d'un tribunal de selecció i hagi de desplaçar-se fins a l'Ajuntament.
Termini de sol·licitud:
El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Formes d'inici:
PER INTERNET
Cliqueu el botó "tramitar", que trobareu al final d'aquesta pantalla.

Per tramitar per internet, necessiteu disposar d'un certificat digital o qualsevol altre sistema d'identificació per internet, com l'IdCatmòbil o Cl@ve. Per més informació https://santsadurni.cat/suportdigital
Documentació a aportar:
Cal adjuntar:

-El model de sol·licitud d’abonament de les indemnitzacions meritades per la participació com a membre de tribunals de selecció que trobareu a l'apartat "Documentació".
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
Tutorial com descarregar i instal·lar el certificat a l'ordinador

I si teniu qualsevol incidència amb l'ús de l'Idcat certificat, podeu consultar :
Suport als usuaris del certificat Idcat

Com presentar una instància genèrica:
Tutorial de com presentar una instància per internet


Data de la darrera revisió:
15 de juliol de 2022

Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina