Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Ocupacions de la via pública per a realitzar puntualment actes, concentracions o mudances


Nivell 1. Informació
Objecte:
Sol.licitud d'ocupació de la via pública, de forma puntual o per temporada, per a la utilització de parcs, carrers, places i/o voreres, per a les següents activitats o instal.lacions:
1. Actes i/o activitats culturals, reivindicatives, lúdiques o esportives

2. Activitats comercials (gènere, mercaderies, inauguracions i/o efemèrides)

3. Parades informatives

4. Publicitat dinàmica (banderoles, pancartes, plafons i cartells)

5. Sessions fotogràfiques i/o filmacions a la via pública

6. Dinar / sopar de veïns i veïnes al carrer

7. Festa infantil de celebració en parcs o espais públics

8. Caminades, gimcanes i jocs diversos sense afectació al trànsit

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica.
Requisits previs:
Les entitats han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats i no estar pendents de pagament de sancions provinents de l'incompliment de l'Ordenança de Convivència Ciutadana.


En cas que s'actuï a través d'un representant, caldrà acreditar la representació:

- En el cas de persones físiques, mitjançant l'autorització d'atorgament de representació signada per la persona interessada i el representant, i adjuntant còpia dels documents d'identitat.

- En el cas d'entitats representades per una persona física, caldrà aportar còpia dels poders de representació, el document d'identitat del representant i el nif de l'entitat.
Si la persona que presenta la sol·licitud no és el representant legal de l'entitat, caldrà presentar l'autorització d'aquest.

Requisits previs:
Per als casos en què l'activitat impliqui l'elaboració i/o venda d'aliments, caldrà presentar la Declaració responsable pel sector alimentari en establiments no sedentaris, en base a les instruccions detallades a la fitxa informativa del sector alimentari per a la venda i elaboració no sedentària.

S'exclouen els tipus següents d'ocupació de la via pública, atès que es regulen per normativa pròpia específica:

- Els talls de carrer per elements d'obres associats a llicències d'obres ja siguin menors o majors. Quan l'interessat rebi la comunicació de la llicència, s'hi farà constar l'obligatorietat de demanar l'autorització pel tall de carrer, amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació, a través del tràmit de Reserva temporal d'estacionament . La Policia Local autoritzarà, si escau, el tancament de la via pública sol·licitat.

- Els quioscos fixos i els de pirotècnia

- Els circs

.- Les parades del mercat setmanal, que tenen tràmit propi.
- Les parades de fires i festes tradicionals, que tenen tràmit propi.
- Les terrasses de bars i restaurants, que tenen tràmit propi.
- Les atraccions firals, incloses les de Festa Major, que tenen tràmit propi.
- Les parades informatives de partits polítics en període d'eleccions: cal sol·licitar el permís a la Junta Electoral


Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 8.
Termini de sol·licitud:
Termini de presentació de les sol·licituds d'ocupació de la via pública (dies hàbils).


1 mes d'antel·lació a la data prevista:

- Actes i/o activitats culturals, reivindicatives, lúdiques i esportives


20 dies20 dies d'antel·lació a la data prevista

- Activitats comercials (gènere, mercaderies, inauguracions i/o efemèrides)

- Parades informatives

- Publicitat estàtica (banderoles, pancartes i cartells) o publicitat dinàmica

- Sessions fotogràfiques i/o filmacions en via pública

- Dinar / sopar de veïns i veïnes al carrer


10 dies d'antel·lació a la data prevista

- Festa infantil de celebració en parcs o espais públics

- Caminades, gimcames i jocs diversos (sense infraestructures ni afectació al trànsit)
Formes d'inici:
PER INTERNET
Cliqueu el botó "tramitar", que trobareu al final d'aquesta pantalla.

Per tramitar per internet, necessiteu disposar d'un certificat digital o qualsevol altre sistema d'identificació per internet, com l'IdCatmòbil o Cl@ve. Per més informació https://santsadurni.cat/suportdigital.

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Us recomanem que demaneu cita prèvia trucant a:
Tel. 93 891 03 25
O mitjançant l'enllaç cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
localització
Presentació:
Per internet:
A través del link que trobareu en aquest tràmit. Cal que disposeu d'algun sistema de identificació com IdCAT Mòbil o cl@ve o un certificat digital

Com presentar una instància:
Tutorials

Presencialment:
Recomanem que demaneu cita prèvia l'OAC , si voleu evitar esperes.
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
Tutorial com descarregar i instal·lar el certificat a l'ordinador

I si teniu qualsevol incidència amb l'ús de l'Idcat certificat, podeu consultar :
Suport als usuaris del certificat Idcat

Com presentar una instància genèrica:
Tutorial de com presentar una instància per internet

Model d'autorització
Data de la darrera revisió:
26-07-2022

Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina