Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Cita amb càrrec electe o tècnic/a municipal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
Objecte:
Aquest tràmit permet demanar una cita per ser atesos

Qui el pot demanar:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:
Telemàticament

Cal disposar d'identificació amb certificat digital iDcat Mobil idCAT

Documentació a aportar:
Qualsevol documentació complementària i/o justificativa que consideri l'interessat/da. En el cas d'exisitir representant, caldrà aportar la corresponent autorització del representant
Import:
Tràmit gratuït.
Termini màxim de resolució :
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estarà subjecte a l'article 24, regulador del silenci administratiu en aquest tipus de procediments
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.

Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina