Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de col·locació de rètols


Nivell 3. Iniciació electrònica
Nom del tràmit:
SOL·LICITUD DE COL·LOCACIÓ DE RÈTOLS
Objecte:
Mitjançant aquest procediment l’interessat podrà sol·licitar permís per instal·lar rètols que es veuen a la via pública.
Qui el pot demanar:
Empleneu la sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada.
Persones destinatàries:
El propietari.
Òrgan Gestor:
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1, baixos
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: 93.891.03.25

Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores i els dijous de 4 a 7 de la tarda
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Documentació a aportar:
Croquis del rètol a col·locar.
Import:
Tràmit gratuït.
Termini màxim de resolució :
2 mesos
Autorització notificació electrònica:
Text recordant a la persona interessada que cal que ens autoritzi a notificar-li electrònicament

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina