Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitar ocupació de la via pública amb contenidors


Nivell 3. Iniciació electrònica
Objecte:
Mitjançant aquest procediment l’interessat podrà sol·licitar l'ocupació de la via pública per a la col·locació de contenidors d'obres, runa i materials de construcció.
Qui el pot demanar:
Qualsevol persona. (*)

(*)Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
Documentació a aportar:
Plànol o croquis de situació.
Justificació de l'ocupació.
Import:
Epígraf segon de l'annex de l'ordenança fiscal número 9: "Taxa per a l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, ocupacions temporals, tancat d'obres (majors i menors) i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus".
Euros/m2/dia: 0,20 Euros. Mínim: 30,95 Euros
Formes d'inici:

PER INTERNET

Per tramitar per internet, necessiteu disposar d'un certificat digital o qualsevol altre sistema d'identificació per internet, com l'IdCatmòbil o Cl@ve. Per més informació htttps://santsadurni.cat/tramits.

Tutorial de com presentar una instància per internet

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Us recomanem que demaneu cita prèvia trucant a:
Tel. 93 891 03 25
Plaça Ajuntament, 1, baixos
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores

Localització

Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
Tutorial com descarregar i instal·lar el certificat a l'ordinador

I si teniu qualsevol incidència amb l'ús de l'Idcat certificat, podeu consultar :
Suport als usuaris del certificat Idcat

Com presentar una instància genèrica:
Tutorial de com presentar una instància per internet

Model d'autorització
Data de la darrera revisió:
17-06-2022

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina