Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Obtenir el document per pagar una multa


Nivell 1. Informació
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DescarregarDupPagMultesTransit/pagmultaPre?idTramit=343cc8e8-d777-49d4-8bc7-9b3688a69425
Número de versió i data darrera modificació:
8 de febrer de 2021

 
 
Pujar al principi de la pàgina