Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Llicència de divisió horitzontal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Llicència de divisió horitzontal
Objecte:
La divisió horitzontal d'una finca s'ha de fer quan comporta un increment del número d'habitatges o establiments, així com en les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament, independent dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent
Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica propietària de la finca
Termini de sol·licitud:
Durant tot l'any
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat

www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores"

Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació
Termini màxim de resolució :
1 mes
Import:
El que diguin les ordenances o import corresponent
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estarà subjecte a l'article 24, regulador del silenci administratiu en aquest tipus de procediments

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina