Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Donar d'alta al padró municipal d'habitants


Nivell 1. Informació
Objecte:
Mitjançant aquest procediment totes les persones que fixin el seu domicili a Sant Sadurní d'Anoia han d'estar correctament inscrites en el Padró Municipal d'Habitants.
Per tant, cal la comunicació de l'alta corresponent per aquelles persones que no figuren inscrites al padró, o en el seu cas la comunicació de la modificació de la residència per canvi de domicili, així com la comunicació del naixement de fills.

Pel que fa a les persones que s'han d'empadronar:
Els majors d'edat, l'original del DNI, o bé el permís de residència o el passaport (en cas dels estrangers).
En el cas de famílies el Llibre de Família. Aquest document és imprescindible per l'empadronament de menors.
Pel que fa a l'habitatge on es vol empadronar:
Escriptura de propietat o contracte de lloguer que consti com a titular la persona que s'hi vol empadronar.
Si s'ha d'empadronar en un habitatge on viuen altres persones, o en un habitatge buit propietat d'una tercera persona, cal que el titular de l'escriptura de propietat o del contracte de lloguer acompanyi personalment l'interessat, amb la documentació que l'acredita com a titular de l'habitatge amb el document nacional d'identitat, per signar el full d'empadronament.
Formes d'inici:

PER INTERNET
Cliqueu el botó "tramitar".

Per tramitar per internet, necessiteu disposar d'un certificat digital o qualsevol altre sistema d'identificació per internet, com l'IdCatmòbil o Cl@ve. Per més informació htttps://santsadurni.cat/tramits.

Tutorial de com presentar una instància per internet

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Us recomanem que demaneu cita prèvia trucant a:
Tel. 93 891 03 25
Plaça Ajuntament, 1, baixos
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores

Localització

Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
Tutorial com descarregar i instal·lar el certificat a l'ordinador

I si teniu qualsevol incidència amb l'ús de l'Idcat certificat, podeu consultar :
Suport als usuaris del certificat Idcat

Com presentar una instància genèrica:
Tutorial de com presentar una instància per internet

Data de la darrera revisió:
23-05-2022

 
 
Pujar al principi de la pàgina