Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'allotjament empresarial al cowork


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud d'allotjament empresarial al cowork
Qui el pot demanar:
Una empresa de nova creació o una persona emprenedora que en breve iniciarà un projecte empresarial. Excepcionalment, una empresa en actiu també pot sol·licitar l'allotjament empresarial.
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:

TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Per obtenir l'IdCAT mòbil aneu a idCAT
Aportar la documentació telemàticament

Per a consultar la documentacio

Presentació:
PRESENCIALMENT
Presencialment al Centre de Serveis a les Empreses Nexes amb cita prèvia
En el cas de no obligats electrònics la documentació a aportar serà:
DNI/NIE
Alta a la Seguretat Social
Alta AEAT
Pla d'empresa


C/Doctor Barraquer
Tel. 931 185 195
promeco@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 13.30 hores
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
Tot i que pot variar en funció de cada sol·licitud, d''acord amb la normativa aplicable al procediment en concret
Documentació a aportar:
Si és persona física:
DNI/NIE
Certificat d'alta a la seguretat social
Certificat AEAT
Declaració responsable model
Pla d'empresa
Pòlissa de responsabilitat civil


Si és persona jurídica:
CIF
Certificat d'alta a la Seguretat Social
Certificat Censal actualitzat
Escriptura de constitució i estatuts de la empresa ( si s'escau)
Acreditació de poders de la persona administradora
DNI/NIE de la persona administradora
Declaració responsable model
Pla d'empresa o Pla de viabilitat si es tracta d'una empresa ja creada.
Pòlissa de responsabilitat civil
En cas de tenir treballadors o persones en situació de pràctiques:
Contracte de treball o conveni de pràctiques

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina