Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Llicència gossos potencialment perillosos


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Objecte:
L'obtenció de la llicència que permet tenir i conduir pels espais públics un gos potencialment perillós a tota persona titular d'un gos d'aquestes característiques segons la Llei 10/1999 de 30 de juliol i RD 287/2002 de 22 de març.
Qui el pot demanar:
Qualsevol persona major de 18 anys
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Documentació a aportar:
- Cartilla sanitària del gos
- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès per un centre de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social)
- Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 150.253€ i rebut en vigor acreditatiu del pagament de la mateixa
- Declaració jurada per la persona interessada de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus referent a la tineça d'animals potencialment perillosos
- Autorització per sol·licitar certificat d'antecedents penals
Import:
Tràmit gratuït
Data de la darrera revisió:
26/03/2021

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina