Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'abonament de les indemnitzacions per tribunals de selecció de personal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa


  • Reial Decret 462/2002: Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei
  • Decret 138/2008: Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnització per raó del servei.

 
 
Pujar al principi de la pàgina