Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Comunicació immediata d'obres


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Memòria explicativa de les obres Obligatori Ambdues
Pressupost complert de les obres Obligatori Ambdues
Descripció gràfica suficient per identificar la finca i definir les obres, justificant la normativa d'aplicació Obligatori Ambdues
Fotografies Obligatori Ambdues
Model signat de declaració responsable del promotor Obligatori Ambdues
Sol·licitud municipal de l'ocupació de la via pública per contenidor/elevador o bastida. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina