Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud per a l'autorització de parades davant l'establiment comercial durant la celebració del mercat setmanal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
DNI Opcional Ambdues
Alta a la seguretat social o darrer rebut. Opcional Ambdues
Assegurança de responsabilitat civil. Opcional Ambdues
Fotografies Opcional Ambdues
Declaració responsable d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la seguretat social Opcional Ambdues
Altres documents Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina