Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud per a l'autorització de parades itinerants/temporals al mercat setmanal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
DNI Obligatori Ambdues
Alta a la seguretat social o darrer rebut. Obligatori Ambdues
Certificat actualitzat de la situació censal Obligatori Ambdues
Assegurança de responsabilitat civil. Obligatori Ambdues
Dues fotografies tamany carnet. Opcional Presencial
Fotografies Opcional Ambdues
Carnet de manipulador d'aliments (només si els productes posats a la venda estan contemplats en l'epígraf dels. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina