Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Autorització per actuar en nom d'una persona física o jurídica


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
DNI o NIE del/la sol·licitant i del/la representant legal Obligatori Ambdues
Incorporarà les dades del sol·licitant i si s'escau les dades del representant, en el cas del representat caldrà presentar justificació actualitzada del seu nomenament: poder notarial, actes renovació de càrrec, actes de nomenament de representant .... ). Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina