Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'instal·lació de grua


Nivell 2. Descàrrega de formularis

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia de l'assegurança de la grua. Obligatori Ambdues
Fotocòpia del certificat de l'instal·lador de la grua. Obligatori Ambdues
Imprès GR1 (sol·licitud d'instal·lació al Departament d'Indústria i Energia). Obligatori Ambdues
Plànol d'emplaçament de la grua amb indicació del radi de gir de la grua, signat pel tècnic director de l'obra. Obligatori Ambdues
Projecte d'instal·lació de grua signat pel tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent, en el qual s'indica la ubicació, relació en planta i alçada o secció amb els edificis de l'entorn. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina