Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Justificació de subvencions atorgades a empreses i autònoms


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Documentació a aportar


Documentació comuna

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat de titularitat bancari o captura de pantalla on constin les dades del titular i número de compte bancari Obligatori Ambdues Model

Per empreses

Documentació Tipus Presentació Model
Memòria justificativa de l'activitat subvencionada - Noves contractacions Opcional Ambdues Model

Per a nous autònoms

Documentació Tipus Presentació Model
Memòria justificativa de l'activitat subvencionada - Nous autònoms Opcional Ambdues Model

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina