Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Comunicació diferida d'obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Declaració responsable de l'empresa instal·ladora (Annex 1) Obligatori Ambdues Model
Fotografies Obligatori Ambdues
Memòria tècnica de la instal·lació signada per un tècnic competent (Annex 2) Obligatori Ambdues Model
Pressupost Obligatori Ambdues
Projecte (per instal·lacions de potència superiors a 10kW) Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina