Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Responsabilitat patrimonial


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


En tots els casos, cal aportar obligatòriament un dels dos documents:

Documentació Tipus Presentació Model
Factures Obligatori Ambdues
Pressupost Obligatori Ambdues

En cas de danys a vehicles:

Documentació Tipus Presentació Model
Permís de circulació de vehicles Opcional Ambdues
Fitxa tècnica del vehicle. Opcional Ambdues
Rebut de l'assegurança del vehicle. Opcional Ambdues

En cas de danys a immobles:

En cas de danys personals:

Documentació Tipus Presentació Model
Informe mèdic. Obligatori Ambdues

En cas de danys materials:

Documentació Tipus Presentació Model
Fotografies Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina