Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitar ocupació de la via pública amb contenidors


Nivell 3. Iniciació electrònica

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia de la llicència municipal d'obres. Obligatori Ambdues
Justificació de l'ocupació. Obligatori Ambdues
Plànol o croquis de situació. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina