Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitar la participació en un procés de selecció


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
DNI Obligatori Ambdues
Títol professional Obligatori Ambdues
Justificant de pagament de taxes, si s'escau Obligatori Ambdues
Certificat Nivell de Català Obligatori Ambdues
Relació de mèrits Obligatori Ambdues Model

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina