Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Reserva - Lloguer d'espais a La Fassina de Can Guineu


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
DNI Obligatori Presencial
Incorporarà les dades del sol·licitant i si s'escau les dades del representant, en el cas del representat caldrà presentar justificació actualitzada del seu nomenament: poder notarial, actes renovació de càrrec, actes de nomenament de representant .... ). Opcional Ambdues
Instància amb totes les dades necessàries. Obligatori Ambdues
Rebut de l'ingrés bancari Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina