Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Llicència gossos potencialment perillosos


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
DNI Obligatori Presencial
Cartilla sanitària del gos Obligatori Ambdues
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès per un centre de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social) Obligatori Ambdues
Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 150.253€ i rebut en vigor acreditatiu del pagament de la mateixa Obligatori Ambdues
Declaració jurada per la persona interessada de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus referent a la tineça d'animals potencialment perillosos Obligatori Ambdues Model
Autorització per sol·licitar certificat d'antecedents penals Obligatori Ambdues Model

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina