Seu|Tràmits

Tràmits


Recerca

Tributs, pagaments i rebuts

Descripció     Nivell modernització
Bonificació impost per vehicles antics Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Canvi de domicili del permís de circulació del vehicle Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Canvi de domicili del permís de conducció (del conductor) Informació Nivell 1. Informació
Declaracions de IAE Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Demanar cita prèvia a l'ORGT (Organisme de Gestió Tributària) Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Detall dels rebuts amb pagament domicilait Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Domiciliació de pagament de rebuts Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Exempció de pagar l'Impost de Vehicles Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Identificació del conductor d'una multa de circulació Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Liquidació de plusvàlua (impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana) Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Obtenir document per pagar l'Impost de vehicles (IVTM) o de l'Impost de Béns Immobles) (IBI) Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Obtenir el document per pagar una multa Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Pagament de tributs i multes Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Presentació de factures electròniques Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Tramitació d'embargs Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Llegenda


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Descàrrega de formularis Nivell 2. Descàrrega de formularis
  • Nivell 3. Iniciació electrònica Nivell 3. Iniciació electrònica
  • Nivell 4. Tramitació electrònica completa Nivell 4. Tramitació electrònica completa
  • Nivell 5. Proactiu / Automatitzat Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
 
 
Pujar al principi de la pàgina