Seu|Tràmits

Tràmits


Recerca

Tràmits més freqüents

Descripció    
01 Sol·licitud de devolució de la taxa del Casal d'Estiu 2022 Informació Tramitar
Aportació de documentació a un expedient obert Informació Tramitar
Obtenir gratuïtament el certificat digital IdCAT Certificat Informació
Obtenir gratuïtament i des de casa el sistema d'identificació idCAT Mòbil Informació
Obtenir volant de padró individual Informació Tramitar
Sol·licitar la participació en un procés de selecció Informació Tramitar
Sol·licitar ocupació de la via pública per mudança Informació Tramitar

Accés a la informació i transparència

Descripció     Nivell modernització
Dret d'accés a la documentació i/o informació pública Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Alcaldia

Descripció     Nivell modernització
Cita amb càrrec electe o tècnic/a municipal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Animals de companyia

Descripció     Nivell modernització
Censar animals de companyia al registre municipal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Llicència gossos potencialment perillosos Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Recollida d'un animal perdut, abandonat o rodamón Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Arxiu Municipal

Descripció     Nivell modernització
Cita prèvia a l'Arxiu Municipal Informació Nivell 1. Informació
Donació de documents a l'Arxiu Municipal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Proposta d'ingrés de documentació a l'Arxiu Municipal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'accés a la documentació de l'Arxiu Municipal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Casaments i parelles de fet

Descripció     Nivell modernització
Celebració de matrimoni civil i utilització de local municipal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Cementiri

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud de duplicat del títol de nínxol Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Centre Vilarnau

Descripció     Nivell modernització
Sol.licitud inscripció al servei socioeducatiu d'atenció diürna Centre Vilarnau Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de sales del centre Vilarnau Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Certificats digitals

Descripció     Nivell modernització
Obtenir gratuïtament el certificat digital IdCAT Certificat Informació Nivell 1. Informació
Obtenir gratuïtament i des de casa el sistema d'identificació idCAT Mòbil Informació Nivell 1. Informació

Cultura

Descripció     Nivell modernització
Com crear una nova entitat i donar-la d'alta al regitstre de la Generalitat de Catalunya Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Comunicació de les dades bancàries d'una entitat o associació Informació Nivell 1. Informació
Fer-se el carnet de biblioteca Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Inserció de publicitat al programa de Fires i Festes Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de material i ocupació de la via pública per la Festa dels Barris Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'ocupació de la via pública per a la Diada de Sant Jordi Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud d'ús d'un espai del casal d'entitats Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Educació/ensenyament

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitar l'ús de les instal·lacions dels centres escolars públics Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2022-2023 Fora de termini Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Entitats i associacions

Descripció     Nivell modernització
Alta, modificació o baixa del registre municipal d'entitats i associacions Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Comunicació dades bancàries entitats i associacions Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Escola de Música

Descripció     Nivell modernització
Preinscripcions curs 2022-2023 alumnat nou Escola de Música Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Preinscripcions curs 2022-2023 alumnat vigent Escola de Música Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de baixa Escola de Música Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud llista d'espera o places disponibles Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Esports

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud baixa cursets natació Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud inscripció cursets natació Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud lloguer d'espais esportius a particulars Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud per la cessió d'espais esportius a entitats Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud reserva de plaça cursets per baixa malaltia justificada Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licituds de subvenció per activitats esportives 2022 Informació Tramitar Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Gent gran

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud inscripcions activitats casal de la Gent gran Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud per a fer-se sòcia o soci del casal de la Gent gran Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Gestió de residus - Punt verd

Descripció     Nivell modernització
Queixa/incidència del punt verd i punt verd urbà Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Queixa/incidència del servei de recollida porta a porta Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitar cubells per a la recollida porta a porta Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar informació de la recollida porta a porta Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar informació del punt verd i punt verd urbà Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar material per a la recollida porta a porta Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar targeta d'accés a la deixalleria Informació Nivell 1. Informació

Habitatge

Descripció     Nivell modernització
Sol.licitud de cita prèvia a l'Oficina d'Habitatge/Borsa Informació Nivell 1. Informació
Sol.licitud de registre de Borsa de mediació per al lloguer social (Llogaters) Informació Nivell 1. Informació
Sol.licitud de registre de Borsa de mediació per al lloguer social (Propietaris) Informació Nivell 1. Informació
Sol.licitud de revisió de l'ajut implícit al lloguer social Informació Nivell 1. Informació
Sol.licitud d'inscripció al registre de sol.licitants d'habitatges de protecció oficial (HPO) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Joventut

Descripció     Nivell modernització
01 Sol·licitud de devolució de la taxa del Casal d'Estiu 2022 Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Consultes al Punt d'Informació Jove Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Contacta amb Joventut Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Inscripció a les activitats de l'Índex Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Inscripció a les activitats del Fesestiu Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Reserva d'Espais a Can Mas de la Riera Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Reserva d'Espais a l'Índex Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Llicències urbanístiques

Descripció     Nivell modernització
Comunicació diferida d'obres Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Comunicació diferida d'obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Comunicació immediata d'obres Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Comunicació per la primera utilització i ocupació d'edificis Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Llicència de divisió horitzontal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Llicència per la primera utilització i ocupació d'edificis parcial (obres no acabades segons el projecte inicial) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Llicències de parcel·lació Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Llicències d'obres majors Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud de devolució de la fiança d'obres Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud de informe de compatibilitat urbanística Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica

Medi Ambient

Descripció     Nivell modernització
Informar d'incidències al medi natural Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar informació de temes ambientals Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Mediació i acollida

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud cita prèvia consultes estrangeria Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de mediació Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'informe d'arrelament Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Mobilitat i transport

Descripció     Nivell modernització
Queixa/incidència del servei de bus urbà Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar bitllet social gratuït per al bus urbà Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitar informació del transport públic Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Nexes: Empreses i emprenedoria

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud de domiciliació empresarial al CSE Nexes Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Informació i assessorament a empreses Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Justificació de subvencions atorgades a empreses i autònoms Informació Tramitar Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Sol·licitud canvi de jornada o espai de treball a l'allotjament empresarial Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud cita prèvia Nexes Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'allotjament empresarial al cowork Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'alta directori empreses web NEXES Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de baixa d'allotjament empresarial Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de pròrroga d'allotjament empresarial Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud ús d'espais al CSE Nexes Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Subvencions a la contractació i a nous autònoms Informació Tramitar Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Padró d'habitants

Descripció     Nivell modernització
Donar d'alta al padró municipal d'habitants Informació Nivell 1. Informació
Donar de baixa del padró municipal d'habitants Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Obtenir certificat del padró municipal d'habitants Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Obtenir volant de padró individual Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar de baixa al padró municipal d'habitants per defunció Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Policia Local - Seguretat ciutadana

Descripció     Nivell modernització
Gestió objectes perduts Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Obtenir tarjeta d'Arma (4.1 i/o 4.2) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Pagament taxa de grua i/o paranys ('cepo') Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Petició d'Atestats de trànsit i/o actuacions policials Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Queixes (manteniment, soroll, veïns...) i avisos (fum, foc...) a la Policia Local Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Renovació carnet de conduir Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Renovació DNI Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Proveïdors

Descripció     Nivell modernització
Comunicació de dades bancàries de creditors/res Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Presentació d'ofertes de contractes menors (pressupostos) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Queixes i suggeriments

Descripció     Nivell modernització
Queixes i/o suggeriments Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Salut pública

Descripció     Nivell modernització
Avís per plagues Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar assessorament per a establiment alimentari (nou o ja existent) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar cita al servei d'assessorament familiar d'alcohol i drogues (SAFAD) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar el número d'inscripció al registre sanitari Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar inspecció sanitària alimentària Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'activitats o recursos de la guia educativa Informació Nivell 1. Informació

Selecció i gestió de personal

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitar el certificat de serveis prestats Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar la participació en un procés de selecció Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'abonament de les indemnitzacions per tribunals de selecció de personal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Serveis socials

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitar cita prèvia al SEPE Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud beca menjador escolar Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud cita prèvia amb serveis socials bàsics Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud cita prèvia per al reconeixement o revisió de la dependència Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud cita prèvia per al reconeixement o revisió de la discapacitat Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de cita prèvia per presentar tràmits a l'oficina d'afers socials i família de la Generalitat de Catalunya Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de l'ingrés mínim vital Gencat Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud del títol de família monoparental Generalitat de Catalunya Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud del títol de família nombrosa Generalitat de Catalunya Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud pensió no contributiva (PNC) Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud teleassistència Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Tràmits generals

Descripció     Nivell modernització
Aportació de documentació a un expedient obert Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Autorització per actuar en nom d'una persona física o jurídica Informació Tramitar Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Realitzar una consulta a l'Oficina d'atenció al consumidor Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Responsabilitat patrimonial Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de subvenció de concessió directe Informació Tramitar Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Sol·licitud general (instància) Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica

Tributs, pagaments i rebuts

Descripció     Nivell modernització
Bonificació impost per vehicles antics Informació Nivell 1. Informació
Canvi de domicili del permís de circulació del vehicle Informació Nivell 1. Informació
Canvi de domicili del permís de conducció (del conductor) Informació Nivell 1. Informació
Declaracions de IAE Informació Nivell 1. Informació
Demanar cita prèvia a l'ORGT (Organisme de Gestió Tributària) Informació Nivell 1. Informació
Detall dels rebuts amb pagament domicilait Informació Nivell 1. Informació
Domiciliació de pagament de rebuts Informació Nivell 1. Informació
Exempció de pagar l'Impost de Vehicles Informació Nivell 1. Informació
Identificació del conductor d'una multa de circulació Informació Nivell 1. Informació
Liquidació de plusvàlua (impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana) Informació Nivell 1. Informació
Obtenir document per pagar l'Impost de vehicles (IVTM) o de l'Impost de Béns Immobles) (IBI) Informació Nivell 1. Informació
Obtenir el document per pagar una multa Informació Nivell 1. Informació
Pagament de tributs i multes Informació Nivell 1. Informació
Presentació de factures electròniques Informació Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar Fraccionament / Ajornament de deute tributari Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Tramitació d'embargs Informació Nivell 1. Informació

Turisme, comerç i mercat

Descripció     Nivell modernització
Reserva - Lloguer d'espais a La Fassina de Can Guineu Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de baixa de parades fixes al mercat setmanal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de canvis de grandària de les parades del mercat setmanal (metres lineals) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud de titularitat en la transmissió de parades fixes del mercat setmanal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'inscripció com a expositor del sector del cava al Cavatast, Mostra de Caves i Gastronomia Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud d'inscripció com a expositor del sector gastronòmic al Cavatast, Mostra de Caves i Gastronomia Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud per a autorització d'ocupació de via pública amb atraccions de fira Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud per a canvis d'ubicació de parades del mercat setmanal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud per a la transmissió de parades fixes del mercat setmanal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud per a l'autorització de parades al mercat setmanal amb finalitat no lucrativa (entitats i associacions) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud per a l'autorització de parades davant l'establiment comercial durant la celebració del mercat setmanal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud per a l'autorització de parades itinerants/temporals al mercat setmanal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitud per a l'autorització d'ocupació de via pública per a FoodTrucks i similars Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Via Pública

Descripció     Nivell modernització
Baixa de Gual Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Sol·licitar ocupació de la via pública amb contenidors Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitar ocupació de la via pública per mudança Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud de càrrega i descàrrega Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud de col·locació de rètols Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud d'instal·lació de grua Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb tancat d'obra Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb terrasses (taules i cadires de bars i restaurants) Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica

Llegenda


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Descàrrega de formularis Nivell 2. Descàrrega de formularis
  • Nivell 3. Iniciació electrònica Nivell 3. Iniciació electrònica
  • Nivell 4. Tramitació electrònica completa Nivell 4. Tramitació electrònica completa
  • Nivell 5. Proactiu / Automatitzat Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
 
 
Pujar al principi de la pàgina