CIRCULAR INORMATIVA SOBRE LA FACTURA ELECTRONICA A L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS


Tipus:
Ordenança municipal
Descripció:
CIRCULAR INORMATIVA SOBRE LA FACTURA ELECTRONICA A L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
Òrgan que aprova ordenança o reglament:
Junta de Govern Local
Data aprovació inicial:
01/12/2014
Data publicació BOPB aprovació inicial:
Data publicació DOGC aprovació inicial:
Data publicació BOE aprovació inicial:
Diari de la publicació aprovació inicial:
Data publicació en un diari aprovació inicial:
Data aprovació definitiva:
Data publicació definitiva:
02/12/2014
Data publicació text íntegre BOPB:
Data entrada en vigor:
02/12/2014
Informació als diaris oficials:
Document:
Document


 
 
Pujar al principi de la pàgina