Ordenances i reglaments


Reglaments orgànics

Descripció Data entrada en vigor  
REGLAMENT ORGÀNIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 22/07/2022
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 14/05/2015
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA (Text refós) 24/03/2006
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA


 
 
Pujar al principi de la pàgina