Ordenances i reglaments


Ordenances municipals

Descripció Data entrada en vigor  
ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 20/09/2021
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA 30/03/2021
ORDENANÇA DE CIVISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 22/03/2019
ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES GENERALS D'ATORGAMENT D'AJUTS SOCIALS 16/01/2019
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL.LACIO DE RETOLS, INDICADORS I DIRECCIONALS A LA VIA PUBLICA
ORDENANÇA DEL MERCAT AMBULANT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE TRANSPORTS DE VIATGERS AMB AUTOMÒVILS LLEUGERS
ORDENANÇA D'INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'ALARMES SONORES EN IMMOBLES I VEHICLES 28/05/1993
ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 18/11/2009
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS I EL SEU EXERCICI EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 01/05/2011
ORDENANÇA DE CIVISME DE L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 07/02/2010
ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT SANT SADURNÍ D’ANOIA 01/12/2011
ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 23/05/2010
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ACCÉS DE VEHICLES ALS LOCALS (GUALS) 29/10/1996
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS 22/02/2009
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS DE L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 25/01/2005
ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES ESTABLES DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 17/02/2012
ORDENANÇA REGULADORA DELS SOROLLS I VIBRACIONS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS 23/12/1990


 
 
Pujar al principi de la pàgina