Ordenances i reglaments


Reglaments municipals

Descripció Data entrada en vigor  
REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 19/07/2022
REGLAMENT PER A L'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (DISC HORARI) 11/08/2021
REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS I ASSOCIACIONS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 05/08/2021
REGLAMENT D'ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'ALLOTJAMENT TEMPORAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 11/08/2021
REGLAMENT D'ÚS DEL CENTRE CULTURAL DE LA PLAÇA NOVA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 24/09/2020
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA CASA DELS AVIS 15/02/2020
REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE VILARNAU 05/07/2019
REGLAMENT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ, BARS I SIMILARS 24/10/2018
REGLAMENT D'ÚS DEL CENTRE CULTURAL DE LA PLAÇA NOVA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 24/09/2020
REGLAMENT MUNICIPAL DE RÈGIM INTERN DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 15/08/2018
REGLAMENT ÚS SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS ZONA ESPORTIVA 15/03/2018
REGLAMENT CONSELL SECTORIAL TURISME
REGLAMENT CONSELL SECTORIAL CASA DELS AVIS
REGLAMENT CONSELL SECTORIAL ESCOLA MÚSICA
REGLAMENT CONSELL SECTORIAL RÀDIO SANT SADURNÍ
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L'OFICINA MUNICIPAL D’INICIATIVES ECONÒMIQUES
REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES D’OBRES MENORS, MITJANÇANT COMUNICACIÓ PRÈVIA (Text refós)
REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
REGLAMENT DE VIATGERS DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
REGLAMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE LES ESCOLES BRESSOLS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 05/10/2012
REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT REGULAT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 24/04/2015
REGLAMENT D’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 02/10/1996
REGLAMENT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
REGLAMENT D’ÚS I GESTIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DE CAN MAS DE LA RIERA 29/11/2009
REGLAMENT D'ÚS DE LES SALES DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL D'ENTITATS 31/01/2013
REGLAMENT DEL CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 01/11/2012
REGLAMENT D'ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM


 
 
Pujar al principi de la pàgina