Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament

Descripció Data de publicació  
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. PRO/165/2020 - PLA DE XOC- AJUTS ECONOMICS A AUTONOMS, MICROEMPRESES I PETITES EMPRESES 2021 27/05/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. SEC/108/2020 - PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2020-2022 09/06/2020 Mostrar

Altres

Descripció Data de publicació  
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. OAC/559/2021 - BAIXES D'OFICI AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS CORRESPONENTS AL MES D'OCTUBRE DE 2021 05/01/2022 Mostrar
APROVACIÓ DEL CALENDARI DEL MERCAT 2022 23/12/2021 Mostrar
PROJECTE ACTUALITZACIÓ PLA D'AUTOPROTECCIÓ DAVANT DE SITUACIONS D'EMERGÈNCIA PER INUNDACIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL MOLÍ DEL RACÓ 03/12/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. SEC/295/2021 - PROPOSTA DE DIES FESTIUS LOCALS PER L'ANY 2022 04/08/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. SEC/10/2021 - MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL SECTORIAL DE TURISME 09/02/2021 Mostrar
MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023 - Expte. SEC/315/2019 - 03/02/2021 Mostrar
Expte. SEC/310/2020 - LLISTA DEFINTIIVA DELS CANDIDATS A JURAT PEL PERIODE BIENAL 2021-2022 15/01/2021 Mostrar
Expte. SEC/315/2019 - CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023 06/08/2019 Mostrar

Economia i hisenda

Descripció Data de publicació  
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. TRE/337/2021 - APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA SANT SADURNÍ CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE DE 2021. 30/12/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. TRE/306/2021 - APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA CORRESPONENT AL MES D'OCTUBRE DE 2021 30/12/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. TRE/338/2021 - APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE DE 2021. 27/12/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. INT/3827/2021 - APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA PER L'ANY 2022 22/12/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. INT/2726/2021 - ORDENANCES PREUS PÚBLICS 2022 17/12/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. INT/2646/2021 - ORDENANCES FISCALS 2022 17/12/2021 Mostrar

Llicències * Ambientals

No existeixen documents en aquest apartat

Llicències * Guals

No existeixen documents en aquest apartat

Llicències * Obres majors

Descripció Data de publicació  
REFORMA D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB DOS HABITATGE I CANVI D'US DE LA PLANTA BAIXA PER LA CREACIÓ D'UN TERCER HABITATGE AL CARRER DE LES ESCOLES 2 - Expte. URB/331/2021 - 17/01/2022 Mostrar

Llicències * Obres menors

No existeixen documents en aquest apartat

Llicències * Ocupació de la via pública

Descripció Data de publicació  
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. URB/514/2021 - SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, AMB CONTENIDOR (4X2), AL CARRER MESTRE ANTONI TORELLO, 78, DURANT 1 ANY 04/01/2022 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. URB/510/2021 - SOL.LICITUD D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ELEVADOR (5X2) DURANT 1 DIA, AL CARRER RAVAL, 31-35 04/01/2022 Mostrar

Llicències * Primera ocupació

Descripció Data de publicació  
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL CARRER ESPIELLS, S/N - Expte. URB/293/2021 - 17/01/2022 Mostrar
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L'HABITATGE SITUAT AL CARRER MARC MIR 17 - Expte. URB/501/2021 - 14/01/2022 Mostrar
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L'HABITATGE SITUAT AL CARRER BARCELONA 91 - Expte. URB/365/2021 - 14/01/2022 Mostrar

Llicències * Rètols

No existeixen documents en aquest apartat

Urbanisme

Descripció Data de publicació  
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC DE REFORMA, MILLORA I ADEQUACIÓ A NORMATIVES DELS EDIFICIS DE LA CASA DELS AVIS - URB/474/2021 20/12/2021 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. URB/182/2021 - LLICÈNCIA D'OBRES PER SUBSTITUCIÓ COBERTA I BAIXANTS FIBROCIMENT DE L'INSTITUT - ESCOLA JACINT VERDAGUER 04/08/2021 Mostrar
SUSPENSIÓ, PEL TERMINI D’UN ANY, D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ, REFORMA, REHABILITACIÓ O ENDERROCAMENT DE CONSTRUCCIONS, D'INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ D'ACTIVITATS O USOS CONCRETS I D'ALTRES AUTORITZACIONS MUNICIPALS CONNEXES ESTABLERTES PER LA LEGISLACIÓ SECTORIAL VINCULADES A LA INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE CLUBS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS - Expte. SEC/224/2021 - 09/06/2021 Mostrar
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS RELATIVES A USOS I INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIES RENOVABLES, EN SÒL NO URBANITZABLE I SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT - Expte. SEC/140/2021 - 25/05/2021 Mostrar

Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
PUBLICACIÓ RESOLUCIONS AJUTS AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 22/09/2020 Mostrar
PUBLICACIÓ WEB TAULER ANUNCIS RESOLUCIONS DESFAVORABLES AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 24/12/2019 Mostrar

Registre de la propietat

No existeixen documents en aquest apartat

Organisme de Gestió Tributària

No existeixen documents en aquest apartat

Altres administracions

Descripció Data de publicació  
PUBLICACIÓ AL TAULER D'ANUNCIS DE LES RESOLUCIONS DE MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2019 16/07/2019 Mostrar

Hisenda

No existeixen documents en aquest apartat

Trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Seguretat Social

No existeixen documents en aquest apartat

 
 
Pujar al principi de la pàgina