Seu|Convocatòries processos selectius

Convocatòries de Recursos Humans


Recerca de Publicacions

Convocatòries de Recursos Humans

Descripció Data de publicació  
CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT 09/09/2022 Mostrar
PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 5 PLACES D' EDUCADOR/A D'ESCOLA BRESSOL, CATEGORIA B, PER PROMOCIÓ INTERNA 11/08/2022 Mostrar
BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU/VA I DE SUPORT 20/06/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES -SOCORRISTES 15/06/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'AGENTS-POLICIA LOCAL 03/06/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE SERGENT/A PER PROMOCIÓ INTERNA 02/06/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS TÈCNICS/ES DE TURISME, INFORMADORS/RES TURÍSTICS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ 24/05/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT CONCURS, DE LLOCS DE TREBALL D'OPERARS/ÀRIES DE VIA PÚBLICA, PELS PLANS D'INSERCIÓ LABORAL. 24/05/2022 Mostrar
BASES DE SELECCIÓ I CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE CULTURA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL 17/05/2022 Mostrar
CONVOCATORIA DE PROMOCIÓ INTERNA PER COBRIR 9 PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI VACANTS DE SUPORT ADMINISTRATIU, GRUP C, SUBGRUP C1, RESERVAT A PERSONAL LABORAL FIX 30/03/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER COMISSIÓ DE SERVEIS DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/A DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 28/03/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ INTERNA DE TRES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI VACANTS DE SUPORT ADMINISTRATIU, GRUP C, SUBGRUP C1, RESERVAT A PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 18/03/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE MONITORS-SOCORISTES DEL SERVEI D'ESPORTS 01/03/2022 Mostrar
CONVOCATORIA URGENT PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL DE DIFERENTS PERFILS PROFESSIONALS, ADSCRIT A SERVEIS COMUNITARIS, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ 09/02/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA DE MÀXIMA URGÈNCIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, GRUP A2, ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE RECUROS HUMANS I AMB CONSTITUCIÓ D'UNA BORA DE TREBALL 04/02/2022 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER COMISIÓ DE SERVEIS DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE SERVEIS ECONÒMICS 09/12/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA DE MÀXIMA URGÈNCIA D'UN TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (A1) ADSCRIT A SERVEIS ECONÒMICS, PROVISÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES 19/11/2021 Mostrar
BASES I CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIQUES D'ACCIÓ SOCIAL 06/10/2021 Mostrar
BASES I CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTES TÈCNICS 17/09/2021 Mostrar
BASES ESPECIFIQUES I CONVOCATÒRIA DE PERSONAL PER UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS/RES DE MÚSICA DE DIFERENTS ESPECIALITATS PER L'ESCOLA DE MÚSICA, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE. 30/07/2021 Mostrar
BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE CONSERGES, ORDENANCES I VIGILANTS 16/07/2021 Mostrar
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA D'ARXIVER (A1) I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL 09/07/2021 Mostrar
CONVOCATORIA DE SELECCIÓ D'UNA BORSA D'AUXILIARS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 21/06/2021
BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU I DE SUPORT. 14/06/2021 Mostrar
BASES I CONVOCATÒRIA PER CONCURS-OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA DE LABORAL TEMPORAL, GRUP C1 ADMINISTRATIU, ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA, I AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL 04/06/2021 Mostrar
CONTRACTACIÓ URGENT DE PERSONAL PEL SERVEI D'ESPORTS - 2 AUXILIARS ADMINISTRATIU - RECEPCIONISTA DEL SERVEI D'ESPORT 04/06/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE SERGENT DE LA POLICIA LOCAL INCLOS A L'OPO 2021. RESERVADA AL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA. 21/05/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS DE TURISME 18/05/2021 Mostrar
CONVOCATORIA DE SELECCIÓ D'UNA BORSA D'AUXILIARS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 18/05/2021 Mostrar
APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2021 14/05/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PER BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS/ES D'ESCOLA BRESSOL, GRUP B. 27/04/2021 Mostrar
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNICS I TÈCNIQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, GRUP A2 22/04/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA I BORSA DE TREBALL D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, TÈCNIC DE GESTIÓ, GRUP A2, ADSCRIT A RRHH 06/04/2021 Mostrar
PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A RRHH EN CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL 06/04/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE MONITORS D'ESPORTS (SOCORRISTES AQUÀTICS) 18/03/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT (DINAMITZADOR/A) 24/02/2021 Mostrar
AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS 29/12/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA DE DIVERSES ESPECIALITATS PER L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 03/12/2020 Mostrar
APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE DUES PLACES DE FUNCIONARI DE CARRERA PER A LA POLICIA LOCAL 28/10/2020 Mostrar
BASES PER A LA CONFECCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL, PUNTUAL I ESPORÀDICA DE LLOCS DE TREBALL DE PEONS DE VIA PÚBLICA I D'OFICIALS DE VIA PÚBLICA EN EL MARC DELS PLANS MUNICIPALS D'INSERCIÓ 2020. 27/10/2020 Mostrar
BORSA DE TREBALL PER COBRIR SUPLÈNCIES DE DIFERENTS PERFILS DE SERVEIS COMUNITARIS 27/10/2020 Mostrar
Anunci DOGC Convocatòria i Bases pera constitució d'una borsa de treball de monitors d'esports (socorristes) 16/10/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA URGENT DINAMITZADOR/A DE JOVENTUT 15/10/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA I BASES PER A CONSTITUCIO D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS D'ESPORTS 05/10/2020 Mostrar
ACTA BORSA PERSONAL TECNIC 27/05/2020
ACTA BORSA PERSONAL TECNIC 27/05/2020
CONTRACTACIÓ D'URGÈNCIA D'UN/A JARDINER/A 31/01/2020 Mostrar
CONTRACTACIÓ D'URGÈNCIA D'UN AUX. ADMINISTRATIU DE LA ZONA ESPORTIVA 27/11/2019 Mostrar
BASES I CONVOCATÒRIA DE DIVERSES PLACES D'INTERINS PER PROGRAMES 2019 17/09/2019 Mostrar
BASES PER A DUES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL COM A FUNCIONARIS DE CARRERA 28/12/2018 Mostrar
CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL PER A AUXILIARS DE GERIATRIA ANY 2014 27/03/2014 Mostrar

 
 
Pujar al principi de la pàgina