Seu Electrònica|Perfil del Contractant|Perfil del contractant anterior

Perfil del Contractant


Recerca de Publicacions

Perfil del Contractant

Descripció Data de publicació  
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. SEC/147/2013 - CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LES PISTES DE TENNIS MUNICIPALS 13/01/2014 Mostrar
Expte. SEC/185/2011 - NOU CONCURS PER L'ARRENDAMENT DE LA PARCEL·LA MUNICIPAL AL CARRER PORTUGAL DEL POLIGON INDUSTRIAL CAN FERRER II 05/11/2012 Mostrar
Expte. TUR/33/2012 - ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESTANDS DEL CAVATAST 2012 (NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT) 03/10/2012 Mostrar
Expte. SEC/246/2012 - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE VILARNAU: ESPAI INFANTIL, ESPAI JOVE, ESPAI ADULTS I PUNT DE RECEPCIÓ I TROBADA 04/09/2012 Mostrar
Expte. SEC/185/2011 - CONCURS PER L'ARRENDAMENT DE LA PARCEL·LA MUNICIPAL AL CARRER PORTUGAL DEL POLIGON INDUSTRIAL CAN FERRER II 26/06/2012 Mostrar
Expte. SEC/233/2012 - CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DEL PARC DE LA RAMBLA 25/06/2012 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. CAS/27/2012 - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE LA CASA DELS AVIS 19/04/2012 Mostrar
Publicació a taulell d'anuncis - Expte. CAS/29/2012 - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I BUGADERIA DE LA RESIDÈNCIA DE LA CASA DELS AVIS 19/04/2012 Mostrar
Expte. SEC/34/2012 - ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE CLIMATITZACIÓ DE LA 2ª FASE DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CAVA (NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT) 13/03/2012 Mostrar
Expte. SEC/74/2012 - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACTIVITATS DE LLEURE I ESBARJO DEL CASAL D'ESTIU PER A NENS I JOVES 13/03/2012 Mostrar
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE L'EXECUCIÓ DE LA 2ª FASE DEL CENTRE D'INTERPRETACUIÓ DEL CAVA A LA FASSINA DE CAN GUINEU - Expte. SEC/627/2011 06/02/2012 Mostrar
Expte. SEC/662/2011 - CONCURS ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE BÉ DE DOMINI PÚBLIC PER LA INSTAL·LACIÓ QUIOSC-BAR AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 03/01/2012 Mostrar
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DELS TALUSSOS DE LA TIMBA 2ª FASE (NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT) Expte. SEC/591/2011 22/12/2011 Mostrar
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA SEU DE LA BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPALS (NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT) Expte. SEC/590/2011 22/12/2011 Mostrar
Expte. SEC/569/2011 - CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 13/12/2011 Mostrar
Expte. SEC/234/2011 - CONTRACTACIÓ REDACCIÓ PROJECTE, DIRECCIO OBRES I EXECUCIÓ DE LA REMODELACIO DEL CAMP DE FUTBOL 7 05/05/2011 Mostrar

 
 
Pujar al principi de la pàgina