Seu Electrònica


Què és la seu electrònica?

La seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia en l’exercici de les seves competències. Aquesta titularitat queda reflectida en el certificat digital de seu emès per l'Agència Catalana de Certificació.

Regulació de la seu electrònica

La seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, es regula per l'Ordenança municipal de l’administració electrònica, aprovada inicialment per acord del Ple Municipal en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2010. Es va publicació text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 160 de 04/05/2010.

Principis que regulen la seu electrònica

 • Integritat, veracitat i actualització dels continguts de la seu electrònica.
 • Publicitat oficial.
 • Responsabilitat.
 • Qualitat.
 • Seguretat.
 • Disponibilitat.
 • Accessibilitat i usabilitat.
 • Neutralitat tecnològica.
 • Interoperabilitat.

Continguts de la seu electrònica

 • Àmbit d’aplicació de la seu electrònica
 • Els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar en cada supòsit en l’exercici del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament i per a la formulació de suggeriments i queixes.
 • Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles
 • Eventualment, publicacions dels diaris o butlletins oficials
 • Relació de sistemes de signatura electrònica admesos
 • Disposicions de creació i funcionament del Registre Electrònic
 • Relació actualitzada de les sol•licituds, escrits i comunicacions que poden presentar-se
 • Indicació de la data i hora oficial
 • Indicació dels dies que es consideren inhàbils
 • Indicació dels models o sistemes electrònics de sol•licitud

Signatura electrònica

La seu electrònica de l’Administració municipal utilitzarà, per identificar-se i garantir una comunicació segura a través de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de seu electrònica emmagatzemats en dispositiu segur de signatura electrònica o en un mitjà equivalent.

Certificat de seu electrònica

El certificat de seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha estat emès per l'Agència Catalana de Certificació i serveix per:

 • Identificar el lloc web i la seva vinculació amb l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
 • Garantir la privacitat de les comunicacions

Relació de segells utilitzats a la seu electrònica

 • Segell d'òrgan: Emès per l'Agència Catalana de Certificació
 • Segell de temps: Subministrat per l'Agència Catalana de Certificació

Informació del rellotge de la seu electrònica

El rellotge de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia es sincronitza periòdicament amb els servidors del ROA

 
 
Pujar al principi de la pàgina